ប្រឡងគ្រូ

ព្រះសីហនុ៖ កញ្ញា អ៊ឹម ស្រីនិ អាយុ​២៨ ឆ្នាំ ជាមន្ត្រីសុខាភិបាលនូវមន្ទីពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ នឹង​ ជាគ្រូពេទ្យជួរមុខព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ បានស្លា.ប់កាលយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ថ្វីត្បិតបាន​​ចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង២ដូសក្តី។ យោងតាមលិខិតរំលែកមរណទុក្ខរបស់ ម៉ម ប៊ុនហេង...
សម្រាប់​បេក្ខជន​ដែល​បាន​ដាក់ពាក្យ​ប្រឡង​គ្រូ​មូលដ្ឋាន​អាច​ពិនិត្យ​មើល​បញ្ជី​ឈ្មោះ​នេះ​ដើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន សាលា និង មុខវិជ្ជា​ដែល​បាន​ជ្រើស​រើស​បាន។ បញ្ជី​ឈ្មោះ​នេះ​គឺ​សម្រាប់​សម្រាប់​ឱ្យ​បេក្ខជន​ស្វែង​រក​មើល​ឈ្មោះ​របស់​ខ្លួន បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​បាន​ជោគជ័យ ក្នុង​ប្រព័ន្ធអនឡាញ​របស់​ក្រសួង ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​បាន​សម្រេច​ថា មាន​សិទ្ធិ​ប្រឡង​នៅ​ឡើយ​ទេ លុះ​ត្រា​តែ​មន្ទីរអប់រំ យុវជន​ និង​កីឡា​ ខេត្តសៀមរាប​ពិនិត្យ​រួច​រាល់​ឃើញ​ថា​ត្រឹមត្រូវ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ជ្រើសរើស ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ប្រឡង ។ ប្រសិន​បើ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​នេះ​ឃើញ​ឈ្មោះ​របស់​ខ្លួន​មិន​ត្រូវ​តាម​ប្រកប ខុស​តិច​តួច​...